ΠΟΛΥΟΥΡΙΑ / POLYUREA
Η απόλυτη μόνωση και προστασία
Εποξειδικά Δάπεδα
Συστήματα εποξειδικών επιστρώσεων για κάθε τύπο επαγγελματικού χώρου
ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΧΩΡΟΥΣ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ (PARKING)
Εποξειδικά συστήματα για κάθε μεγέθους χώρων στάθμευσης
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΔΑΠΕΔΑ
Επεξεργασία σκυροδέματος και διαμόρφωση του σε βιομηχανικού τύπου
ΑΝΤΙΟΛΙΣΘΗΡΑ ΔΑΠΕΔΑ
Σύστηματα ρητινικών επιστρώσεων με ανάγλυφη επιφάνεια (αντιολισθηρή)
ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΑ ΔΑΠΕΔΑ
Διακοσμητικά ρητινικά δάπεδα, 3D δάπεδα, Metallic
ΕΠΟΞΕΙΔΙΚΕΣ ΒΑΦΕΣ
Εποξειδικά συστήματα χαμηλού πάχους

Please enter the email address for your account. A verification code will be sent to you. Once you have received the verification code, you will be able to choose a new password for your account.