ΠΟΛΥΟΥΡΙΑ / POLYUREA
Η απόλυτη μόνωση και προστασία
Εποξειδικά Δάπεδα
Συστήματα εποξειδικών επιστρώσεων για κάθε τύπο επαγγελματικού χώρου
ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΧΩΡΟΥΣ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ (PARKING)
Εποξειδικά συστήματα για κάθε μεγέθους χώρων στάθμευσης
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΔΑΠΕΔΑ
Επεξεργασία σκυροδέματος και διαμόρφωση του σε βιομηχανικού τύπου
ΑΝΤΙΟΛΙΣΘΗΡΑ ΔΑΠΕΔΑ
Σύστηματα ρητινικών επιστρώσεων με ανάγλυφη επιφάνεια (αντιολισθηρή)
ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΑ ΔΑΠΕΔΑ
Διακοσμητικά ρητινικά δάπεδα, 3D δάπεδα, Metallic
ΕΠΟΞΕΙΔΙΚΕΣ ΒΑΦΕΣ
Εποξειδικά συστήματα χαμηλού πάχους

Please enter the email address associated with your User account. Your username will be emailed to the email address on file.