ΠΟΛΥΟΥΡΙΑ / POLYUREA
Η απόλυτη μόνωση και προστασία
Εποξειδικά Δάπεδα
Συστήματα εποξειδικών επιστρώσεων για κάθε τύπο επαγγελματικού χώρου
ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΧΩΡΟΥΣ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ (PARKING)
Εποξειδικά συστήματα για κάθε μεγέθους χώρων στάθμευσης
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΔΑΠΕΔΑ
Επεξεργασία σκυροδέματος και διαμόρφωση του σε βιομηχανικού τύπου
ΑΝΤΙΟΛΙΣΘΗΡΑ ΔΑΠΕΔΑ
Σύστηματα ρητινικών επιστρώσεων με ανάγλυφη επιφάνεια (αντιολισθηρή)
ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΑ ΔΑΠΕΔΑ
Διακοσμητικά ρητινικά δάπεδα, 3D δάπεδα, Metallic
ΕΠΟΞΕΙΔΙΚΕΣ ΒΑΦΕΣ
Εποξειδικά συστήματα χαμηλού πάχους
Welcome to our Website

 

Thank you very much for your interest and we wish

you a pleasant and informative tour.