ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΚΤΙΡΙΩΝ
 

 

Ενίσχυση δομικών στοιχείων με ανθρακονήματα & ανθρακοελάσματα

 • Είδος: Ανθρακονήματα, Ανθρακο-ελάσματα
 • Χαρακτηριστικά: Στατική ενίσχυση δομικών στοιχείων
 • Όψη: -----
 • Χρώμα: -----
 • Σχετικές Εργασίες: Ανάλογα με την περίπτωση
Αποκατάσταση δομικών στοιχείων απο σεισμούς κτλ. με ρητινοενέσεις

 • Είδος: Εποξειδική ενέσιμη ρητίνη
 • Χαρακτηριστικά: Ενίσχυση και αποκατάσταση δομικών στοιχείων
 • Όψη: -----
 • Χρώμα: -----
 • Σχετικές Εργασίες: -----
Έγχυση ενεμάτων για πλήρωση κενών σημείων σε δομικά στοιχεία

 • Είδος: Τσιμεντενέματα
 • Χαρακτηριστικά: Ενίσχυση και αποκατάσταση δομικών στοιχείων
 • Όψη: -----
 • Χρώμα: -----
 • Σχετικές Εργασίες: -----