Αντιολισθηρότητα Βιομηχανικών Δαπέδων

Ένα απο τα χαρακτηριστικά των ρητινούχων δαπέδων (εποξειδικών – πολυουρεθανικών) είναι η αντιολισθηρότητα. Για κάποια είδη βιομηχανιών και επιχειρήσεων είναι πολύ σημαντικός παράγοντας μιας και έχει να κάνει με την ασφάλεια του προσωπικού που εργάζεται στους χώρους αυτούς.

Στην πραγματικότητα η αντιολισθηρότητα σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες, αλλά κυρίως την Αμερική και την Αυστραλία, είναι μια πολύ σύνθετη διαδικασία μετρήσεων η οποία απαιτεί εξειδικευμένο εξοπλισμό ελέγχου, όπου σε κάποιες περιπτώσεις μπορεί να γίνει στο χώρο του ενδιαφερόμενου και σε άλλες μπορεί να γίνει μόνο σε κέντρο μετρήσεων.

Οι απλές μετρήσεις δίνουν το βαθμό αντιολισθηρότητας μιας επιφάνειας ώστε να ελεγχθεί αν το δάπεδο πληροί τις απαιτήσεις που ορίζονται απο τις προδιαγραφές ασφαλείας της κάθε χώρας και οι πιο εξειδικευμένες συνδυάζουν το είδος της επίστρωσης με τον τύπο του υποδήματος που πρέπει να χρησιμοποιείται ώστε να πληρούνται οι προδιαγραφές ασφαλείας.

Στην Ελλάδα ο όρος “αντιολισθηρότητα” είναι κυρίως γνωστός ως μια επιφάνεια που είναι “άγρια” για να μην γλιστράει. Οι μελετητές, μηχανικοί και τελικοί χρήστες γνωρίζουν ελάχιστα πράγματα ή δεν γνωρίζουν καθόλου, διότι δεν υπάρχουν συγκεκριμένες προδιαγραφές ασφαλείας της χώρας μας ή τουλάχιστον δεν είναι εύκολο να ανακτήσει κανείς πληροφορίες. Υπάρχει έλλειψη από επιχειρήσεις ή φορείς μετρήσεων και ελέγχων και συνήθως παραβλέπεται η μελέτη λόγω κόστους. Ελάχιστες επιχειρήσεις (κυρίως αλλοδαπής προέλευσης) και μελετητές έχουν μια απαίτηση για υλικά με αντιολισθηρότητα για παράδειγμα R11 ή R12 κτλ. χωρίς όμως αυτό να μπορεί να ελεγχθεί, γιατί στην πραγματικότητα απαιτεί εξειδικευμένο εξοπλισμό (Ramp Test) και οι δοκιμές δεν γίνονται στον χώρο εφαρμογής των υλικών.

Το έργο επιλογής και πρότασης του βαθμού αντιολισθηρότητας της τελικής επίστρωσης την έχουμε αναλάβει οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούμαστε στον χώρο του βιομηχανικού δαπέδου. Με βάση την εμπειρία και την γνώση των επιλογών αλλά και του τρόπου κατασκευής των αντιολισθηρών δαπέδων, φροντίζουμε να ενημερώνουμε τους πελάτες μας, ώστε να επιλέξουν ένα δάπεδο όσο πιο κατάλληλο για τις ανάγκες τους.

Εμείς στην DIASTROSI HELLAS παραμένουμε ικανοποιημένοι, διότι μέσα σε όλα τα χρόνια των εφαρμογών δαπέδων, έχουμε καταφέρει να προτείνουμε στους πελάτες μας αντιολισθηρά δάπεδα που κάλυψαν τις ανάγκες τους τουλάχιστον στο 90%. Ποσοστό που με τα δεδομένα της χώρας μας είναι πολύ υψηλό, αν λάβει κανείς υπόψιν ότι και το τελικό είδος δαπέδου το επιλέγει ο πελάτης το οποίο πολλές φορές είναι διαφορετικό απο την δική μας πρόταση.

Πλεονεκτήματα εποξειδικών αντιολισθηρών δαπέδων:

  1. Αυξάνεται ή καλύπτεται πλήρως η ασφάλεια στους χώρους εργασίας και κυρίως στους χώρους με νερά και λιπαρές ουσίες.
  2. Είναι δάπεδα μονολιθικά χωρίς αρμούς και ενώσεις και πληρούν τις προϋποθέσεις για χώρους υγιεινής.
  3. Υπάρχει η δυνατότητα επιλογής χρώματος ώστε το δάπεδο να καλύπτει και τις ανάγκες της αισθητικής.
  4. Έχουν συνήθως μεγαλύτερο πάχος από τα λεία εποξειδικά δάπεδα.
  5. Υπάρχει δυνατότητα διαβάθμισης της αντιολισθηρότητας με χρήση αδρανών μικρότερης ή μεγαλύτερης κοκκομετρίας.

Μειονεκτήματα εποξειδικών αντιολισθηρών δαπέδων:

  1. Όσο πιο “άγριο” (μεγαλύτερος βαθμός αντιολισθηρότητας) είναι το δάπεδο τόσο μειώνεται η ευκολία καθαρισμού σε σχέση με τα λεία δάπεδα.
  2. Έχουν μεγαλύτερο κόστος σε σχέση με τα λεία δάπεδα λόγω περισσότερων φάσεων εφαρμογής και περισσότερων υλικών για κατασκευαστούν.
  3. Προσθέτουν 2-3 ημέρες επιπλέον εργασιών στο χρονοδιάγραμμα του έργου.

Τρόποι μέτρησης και ελέγχου αντιολισθηρότητας

Μετρητές Τραχύτητας (Roughness Meters / Testers)

Αγγλικό εκκρεμές (British Pendulum)

Τεστ Ράμπας (Ramp Test)